| Αρχική σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης  

 

 


Δράσεις

Tο έργο υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις.

Α.1. Συγκέντρωση, Οργάνωση και Ανάλυση Δεδομένων
Α.2. Ανάλυση δεδομένων, εγκατάσταση και ρύθμιση ομοιωμάτων και εξαγωγή υδατικών ισοζυγίων

Η Φάση αυτή περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, αξιολόγηση των σχετικών μελετών και ερευνών, την αρχειοθέτηση των πρωτογενών δεδομένων που αφορούν μετεωρολογικά, κλιματολογικά, γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά, καθώς και των υφιστάμενων δικτύων παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων. Ανάλυση των υδρομετεωρολογικών και υδρογεωλογικών παρατηρήσεων, η επιλογή κατάλληλων υδρολογικών και υδρογεωλογικών μοντέλων και ο υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου με τη βοήθεια των υδρολογικών μοντέλων.

Ανάλυση υποδομής, χρήσεων και προγραμμάτων

Η Φάση αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, περιγραφή των έργων αξιοποίησης των υδατικών αποθεμάτων. Εκτιμήθηκε η ζήτηση νερού για άρδευση, ύδρευση, κτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες, βιομηχανία και τουρισμός καθώς και ανάλυση των προγραμμάτων ανάπτυξης.

Διαχειριστικό Ομοίωμα

Ανάπτυξη του διαχειριστικού μοντέλου και εφαρμογή του στα Υδατικά Διαμερίσματα. Η ανάπτυξη των διαχειριστικών ομοιωμάτων γίνεται με το λογισμικό διαχείρισης υδατικών πόρων MIKE BASIN.

Δ.1. Συγκέντρωση, Οργάνωση και Ανάλυση Δεδομένων
Δ.2. Ανάλυση και ανάπτυξη οικονομικού ομοιώματος
Δ.3. Ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων - Ανάπτυξη «μέτρων»


Περιλαμβάνει την αξιολόγηση σεναρίων και μέτρων αξιοποίησης και την εκπαίδευση προσωπικού.

 
 

 

                                                                           Τελευταία ανανέωση 28/03/2013 - Συντελεστές ιστοσελίδας - EKBY, 2008.