| Αρχική σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης  

 

 


Υδατικά διαμερίσματα

Α. Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας

Το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει το δυτικό τμήμα του γεωγραφικού διαμερίσματος της Δυτικής Μακεδονίας και η συνολική του έκταση είναι 13620 Km2. Το μεγαλύτερο μέρος του υπάγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σημαντικό μέρος του υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ μικρότερα τμήματά του στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Περιλαμβάνει ολόκληρους τους νομούς Φλώρινας και Κοζάνης, μεγάλα τμήματα των Νομών Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Πέλλας και Πιερίας και μικρά τμήματα των Νομών Ιωαννίνων και Τρικάλων.

Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαμερίσματος είναι αυτές του Αλιάκμονα, της κλειστής λεκάνης Πτολεμαϊδας, της λεκάνης του Αξιού στο Νομό Φλώρινας και της λεκάνης του ποταμού Αίσωνα ή Μαυρονερίου. Αλλες αξιόλογες λεκάνες, με έκταση μικρότερη από 600 Km2 είναι οι λεκάνες των Πρεσπών και του ποταμού Χελοπόταμου. Τα κυριότερα υδάτινα οικοσυστήματα του Διαμερίσματος αυτού είναι ο ποταμός Αλιάκμονας, η λίμνη Καστοριάς ή λίμνη Ορεστιάδα, η λίμνη Βεγορίτιδα, η λίμνη Πετρών, οι λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα, το σύμπλεγμα λιμνών Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας, η λίμνη του Αγρα, η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου.

Τα υδρολογικά ομοιώματα για ολόκληρη την περιοχή του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Περιοχές εφαρμογής υδρολογικών ομοιωμάτων ΥΔ Δυτικής Μακεδονίας


B. Υδατικό Διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας

Το Υδατικό Διαμέρισμα της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τμήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει έκταση 10390 Km2. Βόρεια περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο του Νομού Κιλκίς, κεντρικά το μεγαλύτερο μέρος του Νομού Θεσσαλονίκης, βορειοδυτικά μικρά τμήματα των Νομών Ημαθίας και Πέλλας και τέλος, βορειοανατολικά ένα πολύ μικρό μέρος του Νομού Σερρών.

Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες της περιοχής, με έκταση μεγαλύτερη από 1000 Km2, είναι αυτές των ποταμών Αξιού, Λουδία και Γαλλικού καθώς και η κλειστή λεκάνη των Λιμνών της Θεσσαλονίκης. Αλλες αξιόλογες λεκάνες, με έκταση μικρότερη από 600 Km2, είναι αυτές των ποταμών Χαβρία, Ολύνθιου και Ανθεμούντα, στη Χαλκιδική, καθώς και η κλειστή λεκάνη της λίμνης Δοϊράνης.
Τα κυριότερα υδάτινα οικοσυστήματα του Διαμερίσματος αυτού είναι ο ποταμός Αξιός, ο Λουδίας, οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, λίμνη Δοϊράνη, οι πηγές Αραβησσού.

Τα υδρολογικά ομοιώματα για ολόκληρη την περιοχή του υδατικού διαμερίσματος, δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Περιοχές εφαρμογής υδρολογικών ομοιωμάτων ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας


Γ. Υ
δατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας


Το Υδατικό Διαμέρισμα της Αν. Μακεδονίας έχει έκταση 7320 km2 και αποτελεί τμήμα δύο διοικητικών περιφερειών, της Κεντρικής Μακεδονίας (59%) και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (41%). Περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το Νομό Σερρών (99.2 %) και μεγάλα τμήματα των Νομών Δράμας (54.2%) και Καβάλας (52%). Επίσης περιλαμβάνει μικρά τμήματα των Νομών Θεσσαλονίκης (7.3%) και Κιλκίς (3.9%).

Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες της περιοχής, από δυτικά προς ανατολικά, είναι η υπολεκάνη του Στρυμόνα, η υπολεκάνη του Αγγίτη, η κλειστή Λεκάνη Οχυρού και η λεκάνη του Μαρμαρά. Tα κυριότερα επιφανειακά υδάτινα συστήματα είναι ο ποταμός Στρυμόνας, ο παραπόταμος του Αγγίτη και η τεχνητή λίμνη Κερκίνη.

Τα υδρολογικά ομοιώματα για ολόκληρη την περιοχή του υδατικού διαμερίσματος, δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Περιοχές εφαρμογής υδρολογικών ομοιωμάτων ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας


Δ
. Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης

Το Υδατικό Διαμέρισμα της Θράκης έχει έκταση 11177 km2, από τα οποία 10630 km2 ανήκουν στο ηπειρωτικό τμήμα και τα υπόλοιπα στα νησιά Θάσο και Σαμοθράκη. Το διαμέρισμα αποτελεί τμήμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου τους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου. Επίσης περιλαμβάνει κατά το ήμισυ περίπου τμήματα των Νομών Δράμας (45.8%) και Καβάλας (48%). Διοικητικό κέντρο της περιοχής είναι η Κομοτηνή, η οποία αποτελεί την έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες της περιοχής, από δυτικά προς ανατολικά, είναι οι λεκάνες του Έβρου, του Νέστου, του Ρ. Ξάνθης (Κόσυνθος), του Ξηροπόταμου (Κομψάτος), του Απροπόταμου (Τραύος), του Ρ. Κομοτηνής (Βοζβόζης) και του Φιλιουρή (Λίσσος). Οι ποταμοί Νέστος και Έβρος και οι λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα, αποτελούν τα κυριότερα φυσικά επιφανειακά υδάτινα συστήματα στο υδατικό διαμέρισμα.

Τα υδρολογικά ομοιώματα για ολόκληρη την περιοχή του υδατικού διαμερίσματος, δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Περιοχές εφαρμογής υδρολογικών ομοιωμάτων ΥΔ Θράκης

 
 

 

                                                                           Τελευταία ανανέωση 28/03/2013 - Συντελεστές ιστοσελίδας - EKBY, 2008.