Έργο | Δράσεις | Εκπαιδευτικό Υλικό | Ομάδα Έργου
Επικοινωνία | Χρήσιμες Συνδέσεις | Τελευταία Νέα
Αρχή | SiteMap | | |
 

 
 
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Μέσα από οργανωμένες συναντήσεις εργασίας με εκπαιδευτικά, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ, θα προκύψει ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στην εκπαιδευτική τεχνολογία και στις εφαρμογές της στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η όλη διαδικασία θα ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των ιδρυμάτων των δύο χωρών.



 
 
 
  .:: Δράσεις