Έργο | Δράσεις | Εκπαιδευτικό Υλικό | Ομάδα Έργου
Επικοινωνία | Χρήσιμες Συνδέσεις | Τελευταία Νέα
Αρχή | SiteMap | | |
 

 
 
Δημοσιοποίηση

Η δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων αποτελεί μια από τις κύριες δράσεις του έργου και αφορά στην υλοποίηση επιλεγμένων ενεργειών, όπως επαφές με ΜΜΕ (άρθρα, δελτία τύπου, δημοσιεύσεις), δημιουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή σε συναντήσεις, συγγραφή επιστημονικού άρθρου και ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο. Οι δράσεις δημοσιοποίησης στοχεύουν στην ανάδειξη της σημασίας της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων των δύο χωρών, στην προβολή των ωφελειών που προκύπτουν από την ανάπτυξη και υιοθέτηση κοινών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, αλλά και σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος, στην ενίσχυση της κινητοποίησης της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της διασυνοριακής περιοχής, καθώς και στην ανάδειξη της αναγκαιότητας για καλύτερη κατανόηση των διασυνοριακών οικοσυστημάτων και της αναγκαιότητας για συνετή διαχείρισή τους. 
 
 
  .:: Δράσεις