Έργο | Δράσεις | Εκπαιδευτικό Υλικό | Ομάδα Έργου
Επικοινωνία | Χρήσιμες Συνδέσεις | Τελευταία Νέα
Αρχή | SiteMap | | |
 

 
 
Επιμόρφωση

Για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και την κατάρτιση, όχι μόνο των εκπαιδευτικών στη διασυνοριακή περιοχή, λλά και στελεχών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ινστιτούτων που αναπτύσσουν εκπαιδευτικό έργο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στελεχών ενημερωτικών υποδομών που λειτουργούν στις ανωτέρω περιοχές, θα διεξαχθεί επιμορφωτικό σεμινάριο. Το σεμινάριο θα έχει ως βάση το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου, αποσκοπώντας στην ευρύτερη αποδοχή του, τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και από την τοπική κοινωνία στη διασυνοριακή περιοχή. 
 
 
  .:: Δράσεις