Έργο | Δράσεις | Εκπαιδευτικό Υλικό | Ομάδα Έργου
Επικοινωνία | Χρήσιμες Συνδέσεις | Τελευταία Νέα
Αρχή | SiteMap | | |
 

 
 
Σκοπός

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα πραγματεύεται τις έννοιες της αειφορικής διαχείρισης οικοσυστημάτων, με βάση τις αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αλλά και, ταυτόχρονα, θα επενδύει στη σημασία της διασυνοριακότητας. Η δημιουργία και εφαρμογή του υλικού θα ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, με προσδωκόμενο αποτέλεσμα την εδραίωση μακροχρόνιων συνεργασιών. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας τίθεται ως ζητούμενο για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων ανάπτυξης και χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού.

 
 
 
  .:: το Έργο