Έργο | Δράσεις | Εκπαιδευτικό Υλικό | Ομάδα Έργου
Επικοινωνία | Χρήσιμες Συνδέσεις | Τελευταία Νέα
Αρχή | SiteMap | | |
 

 
 
Υποέργα

Το έργο δομείται σε τρία υποέργα:

Το Υποέργο 1 υλοποιείται με αυτεπιστασία από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
  • Δικτύωση με εκπαιδευτικά, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα σε Ελλάδα και ΠΓΔΜ
  • Δημιουργία δίγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού για το φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα για τις προστατευόμενες περιοχές και τις περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος εκατέρωθεν των συνόρων.
  • Οργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών.
  • Δημοσιοποίηση του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων.

Το Υποέργο 2, ανατέθηκε από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι δράσεις του αφορούν:
  • Παραγωγή έκθεσης εξειδίκευσης των αναγκών εκπαίδευσης.
  • Δημιουργία παιδαγωγικής βάσης για το εκπαιδευτικό υλικό.
  • Πιλοτική εφαρμογή.
  • Δημιουργία ιστοσελίδας.

Το Υποέργο 3, θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη, ειδικό στον εικαστικό σχεδιασμό και την παραγωγή εκδόσεων και αφορά στη σχεδίαση και παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού σε 1.000 αντίτυπα. 
 
 
  .:: το Έργο