Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 
Обука

За употреба на образовниот матерјал κако и за неговата реализација, не само кај наставниците во пограничната област туку и кај персоналот во образовните и истажувачките институции кои составуваат образовен матерјал за пошироката одласт и кај персоналот на информативната инфрастуктура кој работи на овие предели, ќе организира образовен семинар. Семинарот ќе го има за основа образовниот матерјал кој што ке се изработи во рамките на проектот, со цел целосно да се прифати како и од страна на образовната така и од страна на локалната заедница во подрачјето на пограничната област. 
 
 
  .:: Дејства