Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 
Под – проекти

Проектот е структуиран во 3 под- проекти:

Под- проектот 1 се реализира со надлежност на МГФИ- ЕКВИ и се состои од следните акции.
  • Создавање на мрежа од образовни, истражни и технолошки институции во Грција и БРЈМ
  • Составување на двојазичен образовен систем за природната околина и посебно за заштитените предели и областите од посебен еколошки интерес од двете страни на границата.
  • Организирање на образовен семинар за предавателите.
  • Публикација на проектот и објавување на резултатите.

Под проектот 2 , се додели од ΜΓΦИ-ΕΚВИ, по пат на отворен конкурс на Националниот и Каподистријски Факултет во Атина и дејствата се однесуваат на:
  • Создавање на експонат за специјализација на потребите на образованието
  • Поставување на педагошка основа за образовниот матерјал
  • Експериментална употреба
  • Создавање на веб страна

Под- проектот 3 ќе се реализира од страна на надворешен соработник, специјализиран по сликовно скицирање и книгоиздаваштво, и се однесува на коректурата и издаваштвото на образовен матерјал од 1000 примероци. 
 
 
  .:: Проект