Πρόλογος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω

Το Άγιον Όρος είναι φορέας διατήρησης της ισχυρότερης κληρονομιάς του Χριστιανισμού ανά τους αιώνες. Η οικονομία του Θεού, η οποία και αποτελεί τον κύριο οδηγό των δράσεων στον Άθω, επιτάσσει τη διατήρηση τόσο του πνεύματος όσο και του σώματος του Αγίου Όρους. Σώμα το οποίο αποτελείται από ανθρώπινα έργα, προορισμένα να υπηρετήσουν τους σκοπούς της μοναστικής κοινότητας, και από το περιβάλλον που απλόχερα η Παναγία εμφύτευσε στην χερσόνησο του Άθω. Η διατήρηση του περιβάλλοντος είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Αγίου Όρους και γι αυτό το λόγο η Ιερά Κοινότης αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα LIFE , με αντικείμενο τη διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων της χερσονήσου του Άθω.

 

Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται με δομημένη μορφή οι ενέργειες που απαιτήθηκαν για την αναγωγή των δασών δρυός και άριου σε σπερμοφυή δάση. Εργασία επίπονη με αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, τα οποία όμως και διασφαλίζουν τη διατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων σε άριστη μορφή. Η απόφαση της Ιερά Κοινότητος και των Ιερών Μονών να διαχειρισθούν συγκεκριμένες συστάδες δρυός και άριου με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι μία απόφαση που συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος. Την προσπάθεια αυτή υποβοήθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Κράτος, υποστηρίζοντας οικονομικά το έργο των αγιορειτών. Το Άγιον Όρος επιθυμεί να συνεχίσει τη διαχείριση των δασών του με τη μέθοδο των αναγωγικών υλοτομιών, είναι αποφασισμένο να συμβάλει στη διατήρηση του περιβάλλοντός του και ευελπιστεί ότι θα συνεχίζει να βρίσκει αρωγούς στις προσπάθειές του αυτές.

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κο Σπύρο Ντάφη για την καθοριστική συμβολή του στην υλοποίηση του έργου. Ευχαριστίες δίνονται επίσης και στους Μοναχούς των Ιερών Μονών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον της διαχείρισης των δασών και αποτελούν τους κύριους μοχλούς υλοποίησης του προγράμματος LIFE .

 

Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους παραδίδει την παρούσα ιστοσελίδα με τη σιγουριά ότι το Περιβόλι της Παναγίας θα διατηρηθεί αντάξιο της φώτισης και προστασίας που προσφέρει Η Πλατυτέρα των Ουρανών σε όλα τα πλάσματα του κόσμου.