Νέα Ειδήσεις

Δεκέμβριος 2006  

Ολοκλήρωση του έργου

Μετά από τρία έτη αποδοτικών προσπαθειών και εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο τέλος Δεκεμβρίου. 

Ταινία

Ολοκληρώθηκε η ταινία που παρουσιάζει τη μέθοδο της ανόρθωσης των δασών δρυός και αριάς μέσω αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών. Η ταινία παρήχθη σε DVD για την ελληνική και αγγλική γλώσσα και διανέμεται δωρεάν. Αντίτυπα διατίθενται από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων.

 

Σεπτέμβριος 2006  

Συνέδριο παρουσίασης του έργου

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου διοργάνωσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2006, συνέδριο όπου παρουσιάσθηκαν οι σκοποί, οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο "Eagles Palace" στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής και συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις Δασικές Υπηρεσίες της περιοχής, κ.λπ.

Στιγμιότυπα από το συνέδριο.(Φωτογραφίες Α. Ταυρίδης / Π. Καλλιφατίδης)

 

Μάιος 2006

   Επίσκεψη του  κ.  Olivier Coppieters t' Wallant

Με επιτυχία και θετικά σχόλια για το έργο LIFE-Φύση Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του εκπροσώπου της εξωτερικής μονάδας των έργων Life κ. Olivier Coppieters t' Wallant. Ο κ. Coppieters  εκτός από την ενημέρωση για την πορεία του έργου είχε επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθεί σε τμήματα των δασών που έχουν αραιωθεί καθώς και σε τρεις Ιερές Μονές γνωρίζοντας τον πνευματικό και φυσικό πλούτο του Αγίου Όρους.

 

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του κ. Coppieters.(Φωτογραφίες Α. Ταυρίδης)

 

Φεβρουάριος 2005

 Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου Life

Με τη συμμετοχή όλων των φορέων που μετέχουν στο έργο LIFE-Φύση Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων και έναν εκπρόσωπο της Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Κοινή διαπίστωση ήταν η ομαλή πορεία υλοποίησης του έργου ενώ εκφράσθηκε ικανοποίηση για την επιτυχή εφαρμογή των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών.

 

Οκτώβριος 2004

   Επίσκεψη των  κ. Bruno Julien και Olivier Patrimonio

Με πολύ θετικά σχόλια για το έργο LIFE-Φύση Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex και τις προσπάθειες διατήρησης της φύσης στο Άγιο Όρος ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Bruno Julien και του εκπροσώπου της εξωτερικής μονάδας των έργων Life κ. Olivier Patrimonio. Οι κ.  Julien και Patrimonio εκτός από την ενημέρωση για την πορεία του έργου είχαν επίσης την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε τμήματα των δασών που είχαν ήδη αραιωθεί καθώς και να έρθουν σε επαφή με τον πνευματικό και φυσικό πλούτο του Αγίου Όρους.

Ο Καθηγητής Σπύρος Ντάφης εξηγεί τους σκοπούς του έργου.

(Φωτογραφία: Π. Κακούρος)

 

 

Ιούνιος 2004

 Κατάρτιση στις αναγωγικές υλοτομίες δασών δρυός και αριάς

Στην κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των αναγωγικών υλοτομιών στα δάση αριάς και δρυός του Αγίου Όρους, αποσκοπούσε το σεμινάριο που υλοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2004 στο Άγιο Όρος από το ΕΚΒΥ, με την εποπτεία και τη συνεισφορά της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE-Φύση Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex. Η κατάρτιση εστίασε στις αναγωγικές αραιώσεις των δασών αριάς και δρυός. Η μετάδοση της γνώσης κρίθηκε απαραίτητη για την προετοιμασία της εφαρμογής των αναγωγικών αραιώσεων στα συγκεκριμένα δάση του Αγίου Όρους, καθώς αυτές δεν είναι τόσο οικείες στους μοναχούς και στους υλοτόμους, όσο, για παράδειγμα, οι αραιώσεις της καστανιάς. Το κύριο βάρος του σεμιναρίου δόθηκε σε πρακτικά ζητήματα, τόσο κατά τη συζήτηση, όσο και κατά την επίσκεψη στο πεδίο. Συζητήθηκαν απλά τεχνικά θέματα (π.χ. ο χειρισμός του πυκνού υπορόφου) έως και πιο σύνθετα (π.χ. πώς η οικολογική, αισθητική και εμπορική αξία των δένδρων θα επηρεάσουν την επιλογή των ατόμων που θα υλοτομηθούν). Η αλληλεπίδραση προβληματισμών και γνώσεων μοναχών, υλοτόμων και των δασολόγων που εκπονούν τις διαχειριστικές μελέτες των δασών των Ιερών Μονών, συνετέλεσε στην επιτυχία του σεμιναρίου και στην ανάπτυξη κοινής γλώσσας επικοινωνίας. 

 

Αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων στο θεωρητικό μέρος της κατάρτισης.

 (Φωτογραφία: Α. Ταυρίδης)

 

Έναρξη των αναγωγικών καλλιεργητικών υλοτομιών

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών δράσεων του έργου LIFE-Φύση Ανόρθωση των πρεμνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex ξεκίνησε και η κύρια δράση του έργου που είναι οι αναγωγικές καλλιεργητικές υλοτομίες με άριστα αποτελέσματα.

 

Συστάδα αριάς μετά από αναγωγική αραίωση στο δάσος της Ιεράς Μονής Ιβήρων.

(Φωτογραφία: Π. Κακούρος)