Δράσεις Ανόρθωσης

 

Τμήματα δασών αριάς που έχουν αραιωθεί στο πλαίσιο του έργου Life.

Διακρίνεται η αύξηση της διείσδυσης του φωτός.

 

(Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

(Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

(Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

(Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

 

Σήμανση επιφανειών προγράμματος παρακολούθησης  και συλλογή δεδομένων (Δράση C1).

 

 

 

Τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων δέντρων σε δοκιμαστική επιφάνεια παρακολούθησης στο δάσος της Ι.Μ. Δοχειαρίου                                                (Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

                 

Συλλογή δεδομένων βλάστηση  σε δοκιμαστική επιφάνεια παρακολούθησης στο δάσος της Ι.Μ. Βατοπεδίου                                          (Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

 

 

Όριο μάρτυρα δοκιμαστικής επιφάνειας παρακολούθησης στο δάσος της Ι.Μ. Πανταλεήμωνος                                               (Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

 

 

Συλλογή δεδομένων βλάστηση  σε δοκιμαστική επιφάνεια παρακολούθησης στο δάσος της Ι.Μ. Ξενοφώντος                                       (Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)