Ιερές Μονές του Αγίου Όρους

1

Ιερά Μονή Ιβήρων

 (Φωτογραφία:  Πέτρος Κακούρος)

 

2

Ιερά Μονή Ζωγράφου

 (Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

 

3

Ιερά Μονή Δοχειαρίου

 (Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

 

4

           

Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας

 (Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

 

5

Ιερά Μονή Σταυρονικήτα

 (Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

 

 

6

Ιερά Μονή Ξενοφώντος

 (Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)

 

7

Ιερά Μονή Παντελεήμονος

 (Φωτογραφία: Πέτρος Κακούρος)