Holy Monasteries of Mount Athos

1

Holy Monastery of Iviron

(photo: Petros Kakouros)

 

2

Holy Monastery of Zografou

(photo: Petros Kakouros)

 

3

Holy Monastery of Docheiareiou

(photo: Petros Kakouros)

 

4

Holy Monastery of Simon Petras

(photo: Petros Kakouros)

 

 

5

Holy Monastery of Stavronikita

(photo: Petros Kakouros)

 

6

Holy Monastery of Xenophontos

(photo: Petros Kakouros)

 

7

Holy Monastery of Panteleimon

(photo: Petros Kakouros)