Επισκόπηση έργου

 

Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 

α) εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης βασικών βιολογικών παραμέτρων σε λίμνες στις δύο χώρες,

β) εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των λιμνών,

γ) ανάπτυξη προγράμματος επιχειρησιακής παρακολούθησης βασικών βιολογικών παραμέτρων σε λιμναία οικοσυστήματα, δ) οργάνωση συναντήσεων εργασίας και εκπαιδευτικών σεμιναρίων,

δ) δημοσιοποίηση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων.

 

Παράλληλα, το πρόγραμμα αφορά την επισκόπηση των υπαρχουσών θεσμικών δομών και του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τα ύδατα, και ειδικότερα για τους υγροτόπους, στην Τουρκία, την αναβάθμισή τους με γνώμονα τις σύγχρονες διεθνείς και κυρίως κοινοτικές προδιαγραφές καθώς και την επιμόρφωση στελεχών της τουρκικής διοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας σε ζητήματα θεσμικής προσαρμογής με στόχο την περιβαλλοντική προστασία, συνεργασία και αειφόρο ανάπτυξη. Η λίμνη που επιλέχθηκε για την Ελλάδα είναι η Λίμνη Δοϊράνη.

 


 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |