Σκοποί έργου

 

To πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ελληνο τουρκικής συνεργασίας για την προώθηση της προστασίας και διατήρησης των υδατικών πόρων, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις και την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |