Επισκόπηση έργου

 

Αντικείμενο του έργου ήταν η προώθηση της ολοκληρωμένης αειφορικής διαχείρισης της Λίμνης Δοϊράνης με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και στηριζόμενο στη διασυνοριακή συνεργασία.

 

 

 

 

 


 

 


 

  

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |