Επισκόπηση έργου

 

Το έργο θα παράγει τη στρατηγική και τις δράσεις που απαιτούνται για την ανάδειξη της λίμνης σε προορισμό ιδιαίτερου φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος. Αντικείμενο του είναι ο σχεδιασμός της ανάδειξης των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος της Δοϊράνης, η κατάρτιση στελεχών των δύο χωρών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενημερωτικών υποδομών καθώς και σε θέματα επικοινωνίας, ανάδειξης και προβολής, η δημιουργία υποδομών και η παραγωγή σχετικού ενημερωτικού υλικού.

 

Το έργο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τον Δήμο Dojran και χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων

 

 

Ελληνική Δημοκρατία-Υπουργείο Εξωτερικών
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής  Συνεργασίας (ΥΔΑΣ)

 

 

  

 

Δήμος Dojran

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |