Σκοποί έργου

 

Γενικός σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη ανάδειξη και προβολή των προορισμών φυσικού και αισθητικού ενδιαφέροντος της Λίμνης Δοϊράνης, ενώ ειδικότεροι σκοποί είναι:

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |