Επισκόπηση έργου

 

Η έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τη Λίμνη Δοϊράνη και το Υδροχαρές Δάσος Μουριών. Το ενημερωτικό έντυπο παρουσιάζει τα γνωρίσματα και τις αξίες της περιοχής, την αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα της. Το ενημερωτικό έντυπο θα έχει ενημερωτική και εκπαιδευτική  χρήση σε σχολικές ομάδες, θα υποβοηθά στην αυτόνομη περιήγηση στην περιοχή και θα προβάλει το φυσικό πλούτο της συγκεκριμένης περιοχής, ο οποίος αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημά της.

  

 

 

  


 


 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |