Σκοποί έργου

 

Γενικός στόχος του συμφώνου είναι να συμβάλλει, μέσα από τη συνεργασία μιας Αναπτυξιακής Εταιρείας, της ΤΕΔΚ, έξι  δήμων και άλλων τοπικών φορέων, στην ανάπτυξη και βελτίωση της περιβαλλοντικής ανταγωνιστικότητας ενός δικτύου περιοχών Natura 2000 καθώς και άλλων κρίσιμων περιβαλλοντικά περιοχών του νομού Κιλκίς, δηλαδή της ικανότητας των τοπικών φορέων και δυνάμεων να αξιοποιούν το περιβάλλον τους, ανάγοντάς το σε διακριτό στοιχείο της περιοχής τους και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία, διατήρηση και ανανέωσή του ως σταθερό σημείο αναφοράς για όλα τα προγράμματα τοπικής αειφόρου ανάπτυξης.
 

 

 
 

 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |