Επισκόπηση έργου

 

Το έργο μελέτησε παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα και ποσότητα των υδάτων της λίμνης υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Επίσης ενίσχυσε τον ρόλο των δύο Μουσείων της λίμνης που βρίσκονται εκατέρωθεν των συνόρων με νέα εκθέματα.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τον Δήμο Dojran και χρηματοδοτήθηκε από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών.
 

 

Δήμος Dojran

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων

Ελληνική Δημοκρατία-Υπουργείο Εξωτερικών
Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής  Συνεργασίας (ΥΔΑΣ)

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |