Σκοποί έργου

 

Οι γενικοί σκοποί του προγράμματος ήταν:

Οι ειδικοί σκοποί περιελάμβαναν:

Για την επίτευξη των σκοπών του προγράμματος υλοποιήθηκαν 5 Δράσεις:

  1. Σύναψη συμφώνου συνεργασίας με τον τοπικό εταίρο (Δήμος Dojran)

  2. Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων για την παρακολούθηση των υδάτων της λίμνης, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EK

  3. Εμπλουτισμός των εκθεσιακών χώρων των υφιστάμενων Μουσείων Λίμνης Δοϊράνης με συμπληρωματικά εκθέματα, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού-εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στην ελληνική, αγγλική και επίσημη γλώσσα της ΠΓΔΜ

  4. Δημοσιοποίηση του προγράμματος - Ενημέρωση

  5. Παρακολούθηση & Διαχείριση του προγράμματος


 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |