Παραδοτέα

 

Τα παραδοτέα του έργου είναι η συλλογή ή δημιουργία εκθεμάτων και συνοδευτικού εποπτικού υλικού που θα συνοδεύονται από κείμενα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |