Εξέλιξη

 

Το έργο υλοποιείται σε 3 φάσεις που αφορούν διαφορετικά τμήματα του μουσείου. Το έργο διαρκεί από το 2003 έως το 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |