Επισκόπηση έργου

 

Το έργο αφορά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ειδικών από την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ επί της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ μέσω συναντήσεων και συνεργασίας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος δειγματοληψιών σε συγκεκριμένα βιολογικά στοιχεία ποιότητας (π.χ. ψάρια) στη διασυνοριακή λίμνη Δοϊράνη, σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία.

 

Περιλαμβάνει επίσης δράσεις δημοσιοποίησης των εργασιών αυτών με κυριότερη την κατασκευή τρίγλωσσης ιστοσελίδας για τη λίμνη Δοϊράνη. Η ιστοσελίδα θα περιγράφει τη λίμνη, τις δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης και τις δράσεις του προγράμματος.

 

 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |