Σκοποί έργου

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και FYROM σε ό,τι αφορά τα νερά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για τα Νερά από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω συναντήσεων εργασίας, δράσεων επιμόρφωσης και ενίσχυσης τεχνογνωσίας.

 

Επιπροσθέτως, ορισμένες από τις προβλέψεις της ανωτέρω Οδηγίας θα εφαρμοσθούν πιλοτικά στη διασυνοριακή λίμνη Δοϊράνη και από τις δύο πλευρές. Ειδικότερα, θα εφαρμοσθεί πιλοτικό πρόγραμμα δειγματοληψιών βιολογικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V της Οδηγίας. Τέλος, θα κατασκευασθεί ιστοσελίδα για τη λίμνη Δοϊράνη στην οποία θα παρουσιάζονται όλες οι δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της περιοχής, καθώς και οι δράσεις του παρόντος προγράμματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική σελίδα  |  Έργα Προστασίας και Ανάδειξης  |  Χάρτης πλοήγησης  |  Επικοινωνία  |  Webmaster  |  ΕΚΒΥ, 2006  |