Работни групи

Работната групи од страна на Грчкиот Биотопен: Katsakiori Maria, Boli Katerina, Seferiadis Giorgos, Seferlis Miltiades, Tsiaousi Baso, Tsitsi Maria-Daphne, Hatziiordanou Lena, Theodoroudi Eleutheria.


Г-дин Гушев Ристо градоначалник, Катерина Тунева, Златко Ајцев, Младеновска Билјана, Ајцева Милк
а, Tanka Kirova, ја опфаќаат работната група од страна на општина Дојран(FYROM)

Исто така од страна на општина Дојрани(Грција)работната група се состои од: Kalpakidis Georgios, Dimplas Giorgos, Kofidis Kzriakos.

 

 

Po~etna strana  |  Proekti za za{tita  |  Mapa na sajtot  |  Kontakt  |  VEB redaktor  |  EKBY, 2006  |