Опис на проектот

Проектот ќе ги продуцира стратегиите и акциите потребни за промоција на езерото како цел на специфичен, природен и естетски интерес.Финалната замисла е зголемување на целта за природен и естетски интерес за Дојранското Езеро,подготовката на администрацијата од страна на двете држави,публикување од организацијата и операција на информативната инфраструктура ,промотивнини аспекти,креација на инфраструктурата и производтсвото на соодветен информативен материјал.

Проектот е извршен во кооперација со општина Дојран и е финансиран од Грчкото министерство за надворешни работи оддел на Грчката интернационална кооперација за развој.

 

 

 

 

 

Po~etna strana  |   Proekti za za{tita  |  Mapa na sajtot  |  Kontakt  |  VEB redaktor  |  EKBY, 2006  |