Цели на проектот

Основна цел на проектот е целосна промоција на природен и естетски интерес на Дојранското Езеро каде специфични цели се следниве: 


 

 

 

Po~etna strana  |  Proekti za za{tita  |  Mapa na sajtot  |  Kontakt  |  VEB redaktor  |  EKBY, 2006  |