Работни групи

Работната група од Грчкиот центар за Биопоти и водени биотопи  (ЕКВИ) ја сочинуваат:

- Вардала Галатија

- Геракис Пандазис Александрос

- Димаки Марија

- Дулгерис Харалампос

- Замбелис Аристотелис

- Какурос Петрос

- Кацикиори Марија

- Боли Екатерини

- Пападимос Димитриос

- Ризос Ставрос

- Сеферлис Милтиадис

- Циауши Василики

- Хаџијордану  Елени

- Халкидис Ираклис

Значаен  беше и придонесот на локалните соработници госп. Георгиос Карамбацу и Атанасиос Димбала.

Работната група на Дојранското езеро ја сочинуваат:

- Ристо Гушев

- Билјана Младенкова

- Милка Ајцева

- Валентина Стамова

- Танка Кирова

- Бранко Ѓеорѓиев

 

 

Po~etna strana  |  Proekti za za{tita  |  Mapa na sajtot  |  Kontakt  |  VEB redaktor  |  EKBY, 2006  |