Опис на проектот

Проектот проучи и обработи параметри кои влијаат врз квалитетот и количината на езерската вода под призмата на Директивата 2000/60/ ЕК. Исто така, се зајакна и улогата на двата Музеи на езерото кои се наоѓаат од двете страни на границите со нови експонати.

Проектот е реализиран од страна на Музејот на Природна Историја Гуландри / Грчки центар за виотопи и водени биотопи (ЕКВИ) во соработка со Општина Дојран. Проектот е финансиран од Службата за Меѓународна развојна соработка (ИДАС) на Министерството за Надворешни работи. 

 

 

Општина Дојран

МУЗЕЈ НА ПРИРОДНА ИСТОРИЈА
ГРЧКИ ЦЕНТАР ЗА БИОТОПИ-ВОДЕНИ БИОТОПИ

ПРОЕКТОТ Е ФИНАНСИРАН ОД ОДДЕЛОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА РАЗВОЈНА СОРАБОТКА (YDAS) НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА
РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

 

 


 

 


 

 

 

 

 

Po~etna strana  |   Proekti za za{tita  |  Mapa na sajtot  |  Kontakt  |  VEB redaktor  |  EKBY, 2006  |