Прогрес

Проектот започна во Февруари 2007 година и се реализира во текот на планираниот период, во Јануари 2009 година.

Пристап до резултатите од проектот може да се обезеди преку Библиотеката на ЕКВИ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po~etna strana  |  Proekti za za{tita  |  Mapa na sajtot  |  Kontakt  |  VEB redaktor  |  EKBY, 2006  |