| ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Δράση 1: Σχεδιασμός δράσεων του έργου - Σύναψη συμφώνου συνεργασίας
H δράση αυτή αφορά στον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου και στη σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου, ήτοι του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων και του Heifer Project International - Ukraine.

Δράση 2: Προετοιμασία υλικού κατάρτισης για τον αειφόρο τουρισμό
Αντικείμενα της συγκεκριμένης δράσης είναι ο εντοπισμός των κύριων εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων που εργάζονται σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης του τουρισμού στα Ουκρανικά Καρπάθια, η ανάλυση των αναγκών τους κατάρτισης σε ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού, ο σχεδιασμός δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης τα οποία θα πραγματοποιηθούν στα Ουκρανικά Καρπάθια, καθώς και η προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα σεμινάρια.

Δράση 3: Ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων στον αειφόρο τουρισμό - Πιλοτική εφαρμογή
Η δράση αφορά στην υλοποίηση δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και στη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην Ουκρανία για την προώθηση και την άσκηση του αειφόρου τουρισμού. Τα σεμινάρια, διάρκειας μιας ημέρας, έκαστο, θα πραγματοποιηθούν στα Ουκρανικά Καρπάθια, και θα συμμετάσχουν σε αυτά περί τα 30 άτομα, από όλο το φάσμα του τουρισμού.

Δράση 4: Δημοσιοποίηση του προγράμματος - Ενημέρωση
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ΕΚΒΥ, σε συνεργασία με τον τοπικό εταίρο (Heifer Project International - Ukraine), θα συμμετάσχει στην Ετήσια Έκθεση Αγροτουρισμού που διοργανώνεται κάθε άνοιξη στο Κίεβο της Ουκρανίας. Επιπρόσθετα, θα παραχθεί τρίπτυχο έντυπο προβολής του έργου, στην ελληνική, αγγλική και ουκρανική γλώσσα, το οποίο θα διανεμηθεί στις εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες στις δύο χώρες, καθώς και στην Ετήσια Έκθεση Αγροτουρισμού. Τέλος, θα δημιουργηθεί ιστότοπος για την προβολή του έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του, καθώς επίσης θα αποσταλούν δελτία τύπου στα ΜΜΕ και θα δημοσιευθούν άρθρα στο περιοδικό του ΕΚΒΥ, ΑΜΦΙΒΙΟΝ.

Δράση 5: Παρακολούθηση & Διαχείριση του έργου
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη διαχείριση του έργου, την παρακολούθηση της ομαλής πορείας υλοποίησης του έργου, τη διοικητική και οικονομική παρακολούθηση, από το ΕΚΒΥ και τον τοπικό εταίρο (Heifer Project International - Ukraine), με βάση τις προβλέψεις της σύμβασης μεταξύ της ΥΔΑΣ και του ΕΚΒΥ, του συμφώνου συνεργασίας ΕΚΒΥ και τοπικού εταίρου και του συστήματος ποιότητας του ΕΚΒΥ.

 

 

 

 

 

     

   
    Αρχική σελίδα

    Το έργο

    Οι δράσεις

    Σκοποί

   

   

    Αναμενόμενα αποτελέσματα

    Όφελος

    Εταίροι

    Νέα

   

    Φωτογραφικό υλικό

    Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

    Επικοινωνία

    Webmaster

Τελευταία ενημέρωση 10/02/2010 - EKBY, 2010