| ΣΚΟΠΟΙ

 

Μακροπρόθεσμοι σκοποί:

  • Η ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων για τον αειφόρο τουρισμό στην Ουκρανία.

  • Η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών κοινωνιών σε επιλεγμένες περιοχές της Ουκρανίας (π.χ. Ουκρανικά Καρπάθια) για τον σχεδιασμό και την άσκηση του αειφόρου τουρισμού.
     

Βραχυπρόθεσμοι σκοποί:

  • Προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, στον αειφόρο τουρισμό.

  • Αύξηση του επίπεδου κατάρτισης ποικίλων κοινωνικών ομάδων στον σχεδιασμό και την άσκηση του αειφόρου τουρισμού.

  • Συμβολή στην εφαρμογή των κατευθύνσεων της Σύμβασης των Καρπαθίων και ειδικότερα της Στρατηγικής για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στις χώρες των Καρπαθίων, ως μοχλού περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

  • Ενδυνάμωση εκπαιδευτών για τον αειφόρο τουρισμό.

 

 


 

 

 

 

 

 

     

   
    Αρχική σελίδα

    Το έργο

    Οι δράσεις

    Σκοποί

   

   

    Αναμενόμενα αποτελέσματα

    Όφελος

    Εταίροι

    Νέα

   

    Φωτογραφικό υλικό

    Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

    Επικοινωνία

    Webmaster

Τελευταία ενημέρωση 10/02/2010 - EKBY, 2010