| ΤΟ ΕΡΓΟ

 

Το έργο "Ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων για τον αειφόρο τουρισμό - Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των τοπικών κοινωνιών" αφορά στην ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων σε επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες για τον σχεδιασμό και την άσκηση του αειφόρου τουρισμού στην Ουκρανία, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Σύμβασης των Καρπαθίων, που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2006 στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Βασική τομεακή δραστηριότητα του έργου είναι αυτή της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης δράσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του αειφόρου τουρισμού και περιλαμβάνει δράσεις δημιουργίας εργαλείων εκπαίδευσης, κατάρτισης επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων, καθώς και προβολής του έργου και των αποτελεσμάτων του.

Οι ωφελούμενοι από το έργο αφορούν ισότιμα τα δύο φύλα και είναι οι οργανισμοί που φέρουν την ευθύνη σχεδιασμού και άσκησης του αειφόρου τουρισμού, ιδίως δε η αυτοδιοίκηση, οι παροχείς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι ειδικοί επιστήμονες και οι αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διατήρηση του περιβάλλοντος στην Ουκρανία και εν γένει οι επισκέπτες και το ευρύ κοινό των δύο χωρών, της ευρύτερης περιοχής των Καρπαθίων, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.

Το έργο θα διαρκέσει από 1/4/2009 έως 30/09/2010.

 

 

 

 

 

 

 

     

   
    Αρχική σελίδα

    Το έργο

    Οι δράσεις

    Σκοποί

   

   

    Αναμενόμενα αποτελέσματα

    Όφελος

    Εταίροι

    Νέα

   

    Φωτογραφικό υλικό

    Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

    Επικοινωνία

    Webmaster

Τελευταία ενημέρωση 10/02/2010 - EKBY, 2010