Δασικές πυρκαγιές Ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΚΒΥ Επικοινωνία Θέματα βιοποικιλότητας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο προμήθειες λογισμικού