ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 

2. Ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης της ετήσιας σύνθεσης και χωρικής κατανομής των καλλιεργειών, καθώς και των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων του υδατικού ισοζυγίου.

Λήψη δορυφορικών εικόνων για την αναγνώριση και κατανομή των καλλιεργειών στην περιοχή έρευνας (επεξεργασία σε εξέλιξη)

 

5. Διαχείριση του έργου και παρακολούθηση της πορείας του από την ΕΕ.

Οργανόγραμμα

 

6. Διάδοση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων-Ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πρακτικά εναρκτήριας ημερίδας

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο

 

Η σελίδα αυτή ενημερώθηκε την 06/12/2007 .