ΣΥΜΒΟΛΗ  ΣΤΗΝ  ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΣΤΡΥΜΟΝΑ
 
      Λίμνη Κερκίνη Χάρτες Πανίδα  Aνθρωπος Έργα του ΕΚΒΥ