Σκοπός του ΕΚΒΥ είναι η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής λεκάνης και της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το κτήριο του ΕΚΒΥΤο ΕΚΒΥ παράγει γνώση, παρέχει πληροφόρηση, ευαισθητοποιεί το κοινό, προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την κατάρτιση, μελετά τις εξελίξεις, υποβάλλει εμπεριστατωμένες προτάσεις. Μετέχει σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και δίκτυα και σε πρωτοβουλίες επιστημονικής διεθνούς συνεργασίας για τη διατήρηση της φύσης. Υποστηρίζει πολιτικές συμβατές με την αρχή της αειφορίας. Διατηρεί ενημερωμένα αρχεία πληροφοριών για το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές.

Η εκτίμηση των αλλαγών στα οικοσυστήματα - περιλαμβανομένων των αλλοιώσεων που προέρχονται από τη μη αειφορική άσκηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά και από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή - και η τεκμηρίωση πολιτικών και μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισής τους, η αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας, η αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, η διασφάλιση επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας γλυκού νερού για τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα, η ευρεία μεταφορά της γνώσης για τις λειτουργίες και αξίες των φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και για τις αειφορικές πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται, αποτελούν προτεραιότητες στη δράση του.
 

 


Πρόσφατες ειδήσεις

Παρασκευή, 24/03/2017

Καθορισμός του χερσαίου ορίου της παράκτιας ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στο πλαίσιο του δεύτερου Παραδοτέου της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την Περίοδο 2018-2028, τίθεται σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς η πρόταση για τον καθορισμό του χερσαίου ορίου της παράκτιας ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περισσότερα...

 

Τετάρτη, 22/03/2017

Βουρκάρι Μεγάρων. Ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για το παρελθόν και το μέλλον του υγροτόπου

Βιωματικά εργαστήρια που αφορούν στην αξία του υγροτόπου Βουρκάρι για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό του, δομούν το ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ο υγρότοπος Βουρκάρι μας “μιλάει” για το παρελθόν και το μέλλον του». Περισσότερα...

 

Τετάρτη, 22/03/2017

Το ΕΚΒΥ και το ForestLife ξανά στο KinderDocs

Καθώς οι προβολές ντοκιμαντέρ KinderDocs για παιδιά και νέους συνεχίζονται, το ΕΚΒΥ συμμετέχει στη συζήτηση που θα ακολουθήσει την προβολή του βραβευμένου Once Upon a Tree, μιλώντας για τα δάση της Ελλάδας και τις προσπάθειες ανάδειξής τους μέσα από το έργο LIFE ForestLife. Περισσότερα...

 

Τετάρτη, 08/03/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση μιας θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στα Σκόπια

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning “Strengthening the capacities for effective implementation of the acquis in the field of nature protection” με δικαιούχο χώρα την πΓΔΜ (Fyrom). Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα. Περισσότερα...

Περισσότερες ειδήσεις...

Δικτυακός τόπος για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας

 

www.biodiversity-info.gr

Ψηφιακό αποθετήριο
του ΕΚΒΥ

http://repository.biodiversity-info.gr

Ψηφιακή βιβλιοθήκη
του ΕΚΒΥ

http://ekby.openabekt.gr/

Χάρτης φύσης και βιοποικιλότητας

http://ekbygis.biodiversity-info.gr/map

25 χρόνια ΕΚΒΥ 

Κτήριο ΕΚΒΥ

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 συμπληρώθηκαν είκοσι πέντε χρόνια από τότε που το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας προχώρησε στην ίδρυση του ΕΚΒΥ, ύστερα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 

Πρόσφατες ενημερώσεις

Νέα - Ειδήσεις | 24/03/17

Νέα - Ειδήσεις | 22/03/17

Νέα - Ειδήσεις | 08/03/17

Νέα - Ειδήσεις | 06/03/17

Νέα - Ειδήσεις | 22/02/17

Βιβλιοθήκη | 10/02/17

Τέθηκε σε λειτουργία την άνοιξη του 2012 το δίκτυο παρακολούθησης των λιμνών της Ελλάδας με βάση την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, άρθρο 8), που εντάσσεται στο εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων της χώρας. Το ΕΚΒΥ έχει την ευθύνη για την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης των λιμνών. Προσφάτως, εγκρίθηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης του δικτύου για την περίοδο 2016 - 2023.

Ενημέρωση για τις δειγματοληψίες του ΕΚΒΥ στις λίμνες της χώρας

Το ΕΚΒΥ στο YouTube

Το ΕΚΒΥ στο Twitter

EKBY, 2017