Φωτογραφικό υλικό

Άποψη της συνάντησης κλεισίματος του έργου
Ο καθ. Σ. Ντάφης στη συνάντηση κλεισίματος
Ο καθηγητής Σ. Ντάφης
Συνεργασία με το Δασαρχείο Καβάλας
Φωτογράφηση μόνιμης επιφάνειας
Μόνιμη επιφάνεια με φρεάτιο ελέγχου υπεδ. στάθμης
Υλοτομία λευκοφυτείας
Εκπρέμνωση λευκοφυτείας
Προετοιμασία εδάφους - φρεζάρισμα
Διάνοιξη λάκκων
Φυτά έτοιμα για φύτευση
Φύτευση
Νεαρό φυτό
Κατασκευή περίφραξης
Φρεζάρισμα ανταγωνιστικής υποβλάστησης
Διαμόρφωση λάκκου φύτευσης
Περίφραξη
Πότισμα με βυτίο
ΚΥΕ Ν. Καρυάς: η εξωτερική όψη πριν την ανακαίνιση
ΚΥΕ Ν. Καρυάς: η ανακαίνιση της εξωτερικής όψης
ΚΥΕ Ν. Καρυάς: η εξωτερική όψη μετά την ανακαίνιση
ΚΥΕ Νέας Καρυάς: το εσωτερικό πριν την ανακαίνιση
ΚΥΕ Νέας Καρυάς: το εσωτερικό μετά την ανακαίνιση
ΚΥΕ Νέας Καρυάς: το εσωτερικό πριν την ανακαίνιση
ΚΥΕ Νέας Καρυάς: το εσωτερικό μετά την ανακαίνιση
ΚΥΕ Ερασμίου: η εξωτερική όψη πριν την ανακαίνιση
ΚΥΕ Ερασμίου: η ανακαίνιση της εξωτερικής όψης
ΚΥΕ Ερασμίου: η εξωτερική όψη μετά την ανακαίνιση
Το ΚΥΕ Ερασμίου πριν την εγκατάσταση της έκθεσης
Το ΚΥΕ Ερασμίου πριν την εγκατάσταση της έκθεσης
Εργασίες βελτίωσης στο ΚΥΕ Ερασμίου
ΚΥΕ Ερασμίου: Κατασκευή των εκθεματικών επιφανειών
ΚΥΕ Ερασμίου: Τοποθέτηση φωτισμού
ΚΥΕ Ερασμίου: άποψη της έκθεσης
Έκθεση ΚΥΕ Ερασμίου: ο χάρτης του δάσους
ΚΥΕ Ερασμίου: Πληροφορίες για το έδαφος
ΚΥΕ Ερασμίου: Λεπτομέρεια της έκθεσης
ΚΥΕ Ερασμίου: το χρονολόγιο
Από τα γυρίσματα της "Φωτόσφαιρας" για το έργο
Σπουδαστές του ΤΕΙ Δράμας στο παραποτάμιο δάσος
Τοπίο δίπλα στην κοίτη του π. Νέστου
Δάσος μαλακόξυλων ειδών στην κοίτη του Νέστου
Ο Νορβηγός πρέσβης στο Δασικό Φυτώριο Καβάλας