Το έργο

Με στόχο την προστασία των υπολειμμάτων του φυσικού δάσους, την αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης, την ανάδειξη της πολύπλευρης αξίας του δάσους και την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στην περιοχή του Νέστου, το Δασαρχείο Καβάλας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την επιστημονική συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), ανέλαβαν το 2005 την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου». Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Χρηματοδοτικό Μέσο των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και κατά 25% από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Το έργο αναλαμβάνει να επαναφέρει στο δάσος του Νέστου την παλιά του αίγλη. Να το βοηθήσει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του, ώστε να μοιράσει ξανά απλόχερα τα αγαθά του. Να το καταστήσει και πάλι πηγή ζωής για τις κοινωνίες που επέλεξαν να ζήσουν και να αναπτυχθούν με σημείο αναφοράς τα νερά ενός από τους μεγαλύτερους ποταμούς της χώρας μας.
Τους κύριους άξονες του έργου συνθέτουν η αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης του παραποτάμιου δάσους σε 2.800 στυρέμματα, η ολοκληρωμένη διαχείριση του δάσους, η εγκατάσταση υποδομών για την παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος και η οργάνωση υποδομών για την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την αναψυχή.

Tο έργο  υλοποιήθηκε μέσω καθορισμένων ομάδων δράσεων και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2009.