Σκοπός

  Το παραποτάμιο δάσος του Νέστου, γνωστό άλλοτε με την ονομασία Κοτζά Ορμάν -δηλαδή «Μέγα Δάσος» στην τουρκική γλώσσα- στις αρχές του περασμένου αιώνα κάλυπτε μια ζώνη μήκους 27 και πλάτους 3-4 km με έκτασή του άγγιζε τα 120.000 στρέμματα και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Από τη δεκαετία του '30 λόγω της υψηλής ζήτησης σε αγροτική γη συρρικνώθηκε για να φτάσει στις αρχές της δεκαετίας του ’50 στα 72.000 στρέμματα. Στη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας, οι εκχερσώσεις συνεχίσθηκαν και ευθυγραμμίσθηκε η κοίτη του για την αποφυγή πλημμυρών.
Μέρος της εκχερσωθείσας έκτασης παρέμεινε στη Δασική Υπηρεσία για τη δημιουργία φυτειών λεύκης ενώ το υπόλοιπο διατέθηκε σε αγρότες. Σήμερα στο Δασόκτημα απαντούν 8.000 περίπου στρέμματα φυσικού δάσους εκ των οποίων τα 1.500 είναι τμήματα του αρχέγονου δάσος.

Οι κύριοι σκοποί του έργου ήταν:
(α) η αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης και
(β) η ανάδειξη της πολύπλευρης αξίας του δάσους και την προώθηση του αειφόρου τουρισμού