Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του έργου η φυσική βλάστηση στο Παραποτάμιο Δάσος του Νέστου έχει αυξηθεί σε έκταση κατά 2.800 στρέμματα (280 ha) ενώ μια σειρά μελετών και δράσεων συμβάλλουν ήδη στην δημιουργία προϋποθέσεων για επίτευξη υψηλού βαθμού διατήρησης της βλάστησης και των ειδών που απαντούν σε αυτό.
Η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης σε συνδυασμό με τις υποδομές ενημέρωσης και αναψυχής θα αναδείξουν το ιδιαίτερο οικολογικό, αισθητικό και αναψυχικό ενδιαφέρον του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου, δημιουργώντας έναν πόλο έλξης και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή, ανάπτυξης πλήρως προσαρμοσμένης στα προστάγματα της αειφορίας.

Τα αποτελέσματα του έργου ανά δράση:

Σχεδιασμός της διαχείρισης και αποκατάστασης

  • Σχέδιο διαχείρισης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου (κείμενο, χάρτες)
  • Σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών
  • Πρόγραμμα παρακολούθησης (προδιαγραφές, τοποθέτηση επιφανειών και συλλογή αρχικών δεδομένων)
  • Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου (κείμενο και χάρτες) και περιβαλλοντική έκθεση

Δείτε μια συνοπτική παρουσίαση του σχεδιασμού και των αποτελεσμάτων του έργου.

Αποκατάσταση της φυσικής δασικής βλάστησης

Ανάδειξη και προβολή

          «Οικολογία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας" - Ιωάννινα 16-19/11/2006

          6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Οικολογική Αποκατάσταση - Γάνδη 7-13/9/2008

          10ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο Κεφαλονιάς - Αργοστόλι 2-4/7/2010