ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

 

2 Φεβρουαρίου 2007

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Περιλήψεις εισηγήσεων

 

10.00 – 10.30

Έναρξη – Χαιρετισμοί

10.30 – 10.50

Σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων της Ελλάδας.

Γεωργία Γκιώνη, Υπουργείο Ανάπτυξης

10.50 – 11.05

H αρχή της συνετής χρήσης σε σχέση με το νερό, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ.

Σπύρος Κουβέλης, Συντονιστής MedWet

11.05 – 11.20

Η διατήρηση των λιμνών υπό το πνεύμα των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ.

Βάσω Τσιαούση, ΕΚΒΥ

11.20 – 11.40

Απαιτούμενη περιβαλλοντική παροχή ποταμών: μία μεθοδολογική προσέγγιση. Η περίπτωση των ποταμών της Βόρειας Ελλάδας.

Σωτήρης Τσιούρης, Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

11.40 – 12.00

Διάλειμμα

12.00 – 12.15

Η εκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας.

Δημήτρης Παπαδήμος, ΕΚΒΥ

12.15 – 12.30

Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα: ποιότητα υπόγειων και επιφανειακών νερών.

Θεμιστοκλής Κουϊμτζής, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης

12.30 – 12.45

Η κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, ως μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων.

Νομική Σύμπουρα, ΕΛΚΕΘΕ

12.45 – 13.00

Η διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων.

Ηρακλής Χαλκίδης, EKBY

13.00 – 13.30

Συζήτηση – Λήξη ημερίδας