Φωτογραφικό αρχείο από την ημερίδα "ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ"

.