Έργο | Δράσεις | Εκπαιδευτικό Υλικό | Ομάδα Έργου
Επικοινωνία | Χρήσιμες Συνδέσεις | Τελευταία Νέα
Αρχή | SiteMap | | |
 

 
 
Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου, πραγματεύεται το φυσικό περιβάλλον και εξειδικεύεται στις προστατευόμενες περιοχές και στις περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, εκατέρωθεν των συνόρων. Για τη δημιουργία του, θα πραγματοποιηθεί καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη διασυνοριακή περιοχή, ενώ πριν από την τελική του έκδοση, θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε σχολεία εκατέρωθεν των συνόρων. Προκειμένου το υλικό να συμβαδίζει με το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών στους οποίους απευθύνεται, να βασίζεται στις δυνατότητες, αλλά και στις ανάγκες τους, σχεδιάζονται και θα παραχθούν, στην ελληνική και στην επίσημη γλώσσα της ΠΓΔΜ, τρία διαφορετικά εκπαιδευτικά πακέτα, ένα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Το εκπαιδευτικό πακέτο κάθε βαθμίδας θα περιέχει Ενημερωτικά Κείμενα, Φύλλα Εργασίας για τον μαθητή, Συμπληρωματικό υλικό και Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό για τη μεθοδολογική προσέγγιση και τη λειτουργική σύνδεση όλου του υλικού.

 
 
 
  .:: Δράσεις