Έργο | Δράσεις | Εκπαιδευτικό Υλικό | Ομάδα Έργου
Επικοινωνία | Χρήσιμες Συνδέσεις | Τελευταία Νέα
Αρχή | SiteMap | | |
 

 
 
Ταυτότητα

Το έργο "Διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση" υλοποιείται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΑ/CARDS ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Αφορά στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων των δύο χωρών για τη δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού υλικού. Βασική επιδίωξη είναι η πληρέστερη κατανόηση των διασυνοριακών οικοσυστημάτων και των αναγκών τους, προσβλέποντας στη δημιουργία ευαισθητοποιημένων πολιτών που θα συμβάλλουν στη αειφόρο και συνετή διαχείρισή τους.

 
 
 
  .:: το Έργο