Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПОГРАНИЧНИОТ ПРЕДЕЛ ГРЦИЈА- FYROM (БЈРМ)

Проектот “Погранична соработка за размена на познавање во користење на образовната технологија во проучувањето на животната средина“ се реализира во рамките на програмата за Европска Иницијатива INTERREG IIIΑ/CARDS ГРЦИЈА-FYROM на Министерството за Економија и се финансира со 75% од Европскиот Фонд за Периферен Развој ( ЕТПА) и 25% од национални извори.
 
 
 
  .:: Home