Проект | Дејства | Образовен матерјал | Работна група
Contact us | Корисни линкови (поврзувања) | Последни новости
Home | SiteMap | | |
 

 
 
Идентитет

Проектот “Погранична соработка за размена на познавања во користењето на образовната технологија за проучување на животната средина“ се реализира од Музејот за Физичка историја ГУЛАНДРИ – Грчки центар за Животна и Водена средина –ЕКВИ и програмата за Европска Иницијатива INTERREG IIIΑ/CARDS Грција- БЈРМ на Министерството за Економија. Се однесува на појачување на пограничната соработка помеѓу образовните, технолошките и истражните институции од двете земји со цел создвање на заеднички образовни програми за проучување на животната средина, како и размена на познавања за развој и употреба на образовниот матерјал. Главна цел е комплетното запознавање на пограничните екосистеми и на нивните потреби, предвидувајќи и сентиментализирање на жителите кои ќе придонесат во неговото постојано одржување и правилно управување.

 
 
 
  .:: Проект